SPRÁVY O SOCIÁLNEJ SITUÁCII OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne pripravuje a predkladá na rokovanie vlády SR Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Cieľom správy je informovať o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na základe sociálno-ekonomických ukazovateľov.

2016

SPRÁVA

REPORT

2015

SPRÁVA

2013

SPRÁVA

2012

SPRÁVA

REPORT

2011

SPRÁVA

2010

SPRÁVA

REPORT

2009

SPRÁVA

2008

SPRÁVA

2007

SPRÁVA

2006

SPRÁVA

2005

SPRÁVA

2004

SPRÁVA

2003

SPRÁVA