header-isp

INŠTITÚT SOCIÁLNEJ POLITIKY

PUBLIKÁCIE

Analytické komentáre

Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR

Posudzovanie sociálnych vplyvov návrhov v pripomienkovom konaní

Národný štatistický systém

KALKULAČKA PRÍSPEVKU NA OPATROVANIE

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje na zabezpečenie pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Inštitút sociálnej politiky vytvoril v súlade s platnou legislatívou jednoduchý nástroj na orientačný výpočet peňažného príspevku na opatrovanie v podobe online kalkulačky.

Pomocou kalkulačky si dokážete overiť, či má opatrovateľ starajúci sa o blízku osobu s ŤZP nárok na priznanie peňažného príspevku vrátane jeho predpokladanej výšky. Nárok na peňažný príspevok a jeho výška sa určí na základe niekoľkých údajov o opatrovateľovi a jednej alebo dvoch opatrovaných osobách podľa ich skutočnej životnej situácie. Výšku peňažného príspevku je možné vypočítať nielen pre aktuálne obdobie, ale aj spätne od júla 2020.

Manuál na používanie kalkulačky je dostupný tu.

MAPA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Na Inštitúte sociálnej politiky sme spracovali údaje z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb MPSVR SR do interaktívnej mapy!

Mapa má informatívny charakter: slúži na aktívne vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb na celom Slovensku a uvádza dostupné informácie o poskytovateľoch. Mapa obsahuje údaje o ambulantných a pobytových sociálnych službách, nezahŕňa však sociálne služby, ktoré sú poskytované terénnou alebo telefonickou formou.

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 23. november 2021

KARIÉRA

Do tímu ISP priebežne hľadáme posily. Zaujímate sa o verejné politiky? Máte výborné analytické zručnosti? Váš životopis a motivačný list radi privítame na adrese kariera.isp@employment.gov.sk!

Pre študentov a čerstvých absolventov máme pripravený ISP programy Traineeship a Fellowship, ktoré umožňujú získať relevantné skúsenosti s analytickou prácou v oblasti sociálnych politík a politík trhu práce.

BLOG

Ak by ste sa radi dozvedeli viac o našom tíme, práci a výskume, ktorému sa venujeme, sledujte náš blog!

O NÁS

Sme Inštitút sociálnej politiky, hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venujeme sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby sme vláde aj všetkým z vás prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík.

Sledujte nás na našom webe a na Facebooku!

© Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR

isp@employment.gov.sk