Rána na ISP bývajú skoré. Ako sa na analytický útvar Ministerstva práce patrí, pracovné dni u nás často začínajú dlho pred ôsmou. Nasadenie celého tímu nebolo iné ani počas leta, v období mojej stáže, ktorá bola všetkým len nie povestnou letnou uhorkou. Volám sa Barbora a študujem v druhom ročníku odboru filozofie, politiky a ekonómie na King’s College London v Spojenom kráľovstve. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o typickom dni v živote počas leta na ISP alebo uvažujete nad uchádzaním sa o podobnú stáž, čítajte ďalej!

Deň stážistu na ISP sa ťažko zahŕňa do jednej vety: každý bol o čosi iný od toho predošlého a ponúkal množstvo nových výziev a príležitostí učiť sa. Jednou z prvých úloh, ktorým som sa po svojom príchode venovala, bola tvorba odborného článku o rozdieloch medzi schémami investičnej pomoci v Maďarsku, Česku a Poľsku. Jeho záverom boli odporúčania na zlepšenie tej slovenskej schémy. Formulovanie týchto návrhov vychádzalo z niekoľkých týždňov kvalitatívneho výskumu a zbierania dát: celá práca teda mala akademický charakter podobný tomu, ktorý mi je známy z univerzity. Predsa však bola vďaka svojmu praktickému aspektu o čosi iná, hmatateľnejšia. Okrem zlepšenia výskumných zručností mi dala možnosť vyjadriť svoj názor o nedostatku jednej zo slovenských verejných politík a formulovať riešenia, ktoré by ju raz mohli zlepšiť. Spätná väzba vedenia, jeho záujem o nové nápady a voľnosť v rámci výskumu zasa tvorili príjemnú pracovnú atmosféru. Príležitosť stáže na vládnom analytickom inštitúte počas bakalárskeho štúdia je unikátna, a skúsenosť je to skvelá pre všetkých tých, ktorých zaujíma chod štátnej správy a prepojenie akademickej praxe s verejnou politikou!

Veľkou oblasťou mojej letnej agendy bola práca na imidži ISP. Predchádzajúce skúsenosti z reklamy na životopise boli pre vedenie znamením, že by som mohla byť ‘ich človek’: niekto, kto Inštitútu založí a bude spravovať stránku na Facebooku. Napriek prvotnej neistote spôsobenej únavou zo sociálnych médii a večne plného inboxu som úlohu prevzala a zistila, že ma zaujíma skúmať dôležitosť médii v prezentácii verejných inštitúcií, akou je ISP, a premýšľať nad spôsobmi, akými jej prácu čo najlepšie priblížiť verejnosti. Úloha ponúkla i možnosť stredne náročného manažmentu kolegov tvoriacich obsah, informatického odboru a tlačového oddelenia. Znamenala takisto možnosť viesť pripravovanú kampaň a komunikovať s dodávateľmi o projektoch. Nakoniec som skončila aj pri tvorbe grafík a webovej stránky Inštitútu – tej, na ktorej sa práve nachádzate. Weby neboli presne to, na čo som pri uchádzaní sa o stáž myslela! Vítam však zručnosti, základné CSS naspamäť a novoobjavené zapálenie pre dizajn.

I keď sa veľa z mojej práce odklonilo od akademickej praxe, ktorú som najväčšmi túžila rozvíjať, na ISP som vždy mala pocit, že vzdelanie je na prvom mieste: okrem časovej flexibility a ústretovosti pri vlastných akademických záväzkoch som od svojich dočasných kolegov vždy dostala podporu a pomoc vo veciach, na ktoré sú odborníci, najmä čo sa týka analytického programu STATA. Tú ľudskú podporu, možnosť osobného rozhovoru a otvorené dvere (na kanceláriách, doslova) takisto. Také boli dni na ISP!

Moje dni dnes vyzerajú inak: ako mnoho študentov, ktorí kvôli pandémii zostali odrezaní od svojich univerzít a pripútaní k počítačom, trávim čas štúdiom z domu. Nový normál a rok v Bratislave namiesto Londýna však takisto znamenajú možnosť posunúť letnú stáž do dlhodobej spolupráce. Pod vedením generálnej riaditeľky Lucie tak naďalej sledujem prácu analytikov a analytičiek, pripravujem komunikačné stratégie a usilujem sa budovať verejnosti prístupnú tvár Inštitútu. Takú, ktorá dokáže vystúpiť spoza stien bodovy A na Špitálskej a ukázať svoju profesionalitu, šikovnosť a zapálenie pre fungujúcu verejnú správu. Tak totiž Inštitút sociálnej politiky poznám: vzdelaný, pracovitý a presvedčený o dôležitosti služby občanom.

Obrázok: Egon Schiele, 1917

Leave a Reply

List